RNDr. Ludmila Lejsková
Salon VIVA
Šoustalova 46
625 00 Brno - Starý Lískovec
ludmila.lejskova@centrum.cz
+420 602703876

Internetový obchod: www.tao-shop-cs.com